Tärkeä tosio: tutkimus


Esihistoriaa tarkastellessa on muistettava, että esihistorian ovat luoneet tutkijat pääasiassa museoissa olevien esineiden ja kiinteistä kohteista saatujen tietojen perusteella. Toiseksi on ymmärrettävä, että aikanaan vain osasta ihmisen toimintaa jäi pysyviä jälkiä maastoon, ja näistäkin vain osa on löydetty. Muinaislöytöjen levinneisyyskartat ilmaisevat usein esihistoriallisen ajan todellisuuden sijasta sitä, mille alueille arkeologien kiinnostus on kohdistunut. Sisämaan esihistorian tutkimustilanteelle on luonteenomaista se, että kivikaudelle ajoittuvia muinaismuistoja tunnetaan runsaasti, mutta pronssikauden ja vanhemman rautakauden eli varhais-metallikauden ja 400 - 700 -lukujen jKr. löydöt ovat varsin harvinaisia. Nuoremman rautakauden löytöjä on tavattu kohtalaisesti. Tilanne ei heijasta täysin menneisyyden todellisuutta, vaan kyseessä lienee lähinnä tutkimuksen puute. Käsityksemme esihistoriasta riippuu siis suuresti myös siitä, kuinka paljon seudulla on ollut valistuneita löytäjiä, ja paljonko varoja on ohjattu arkeologisiin tutki­muksiin.

takaisin