Kulttuuri
Historiallisen ajan kulttuurilla tarkoitetaan yleensä jonkin kansan elämäntapaa. Kansalla on yleensä asuma-alueen lisäksi yhteinen verenperintö ja yhteinen henkinen ja aineellinen kult­tuuri. Henkinen kulttuuri käsittää kielen, arvot ja tavat. Verenperintö, kieli, arvot ja tavat eivät kuitenkaan aina yhteen

Esihistoriallisen ajan kulttuurilla tarkoitetaan historiallisen ajan kulttuurista poiketen arkeologien tietyltä rajatulta alueelta löytämää ja tiettyyn rajattuun ajanjaksoon ajoittamaa esineellistä kokonaisuutta.


takaisin