K U L T T U U R I N  K E S K I - S U O M I  - P O R T A A L I
A R T I K K E L I TJANNE VILKUNA
Keski-Suomen esihistoria -projektit

FT, professori
Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto


1900-luvun alussa ei ollut vielä käytettävissä tarkkoja paikalliskarttoja eikä yhtenäiskoordinaatistoa. Uusien peruskarttojen myötä maakunnan muinaisjäännökset inventoitiin maakunnallisena kolmivaiheisena kunnittain edenneenä projektina vuosina 1962 - 1996. 1980-luvulla aloitettiin myös eloperäistä ainetta olevien löytöjen radiohiiliajoitukset ja 1990-luvulla kasvillisuuskehitystä ja erityisesti maanviljelyn alkua selvittävä siitepölyanalyyseihin perustuva projekti. Maakunnassa tehdyistä kaivauksista on vastannut Muinaistieteellinen toimi­kunta eli Museovirasto, mutta 1980-luvulla Keski-Suomen museo ja 1990-luvulla Saarijärven museo yhtyivät tutkimustoimintaan.


takaisin


Maakunnallinen muinaismuistojen inventointiprojekti (I-III)

I VAIHE 1962 – 1970
Keski-Suomen seutukaavaliiton Muinaistieteellisen toimikunnan (sittemmin Museo­virasto) avulla toteuttama projekti:

kohdekunta, vuosi, inventoija
Jämsä ja Jämsänkoski, 1962 Kerttu Itkonen
Korpilahti, 1964, Timo & Pekka Miettinen
Pihtipudas, 1964, Leena Roine
Luhanka, 1965, Timo & Pekka Miettinen
Saarijärvi, 1969, Matti Huurre
Viitasaari, 1969, Ari Siiriäinen
Kuhmoinen, 1970, Matti Huurre

Projektia täydennettiin vielä vuonna 1976 inventoimalla Muinaistieteellisen toimikunnan topografisessa arkistossa maakunnan muiden kuntien löydöistä kertovat tiedot.

sivun alkuun


II VAIHE 1981 - 1987
vuonna 1981 alkanut Keski-Suomen museoyhdistyksen projekti:

kohdekunta, vuosi, inventoija
Sumiainen ja Konginkangas, 1981, Irmeli Suviola
Konnevesi ja Suolahti, 1982, Irmeli Suviola
Petäjävesi, 1983, Irmeli Suviola
Äänekoski, 1984, Timo Jussila
Laukaa (osa), 1985, Timo Jussila
Laukaa (osa), 1986, Kaarlo Katiskoski
Jyväskylä ja Jyväskylän mlk, 1987, Timo Sepänmaa

sivun alkuun


III VAIHE 1988 – 1996
vuonna 1988 alkanut Keski-Suomen museon, maakuntaliiton ja seutukaavaliiton inventointiohjelma:

Kohdekunta, vuosi, inventoija
Hankasalmi, 1988, Timo Sepänmaa
Kinnula ja Kivijärvi, 1989, Timo Jussila
Keuruu ja Multia, 1990, Timo Jussila
Karstula, Kyyjärvi ja Pylkönmäki, 1991, Timo Jussila
Joutsa, Leivonmäki, Muurame, Toivakka ja Uurainen, 1992, Timo Jussila
Jämsä ja Jämsänkoski, 1994, Timo Jussila
Viitasaari, 1995, Timo Jussila 
Pihtipudas,1996, Timo Jussila

Projektin ulkopuolella inventoitiin Päijänne-Keitele -kanavaprojektin varoin 1982 kanavan linjausvaihtoehtojen alueet Jyväskylän mlk:ssa, Laukaassa, Suolahdessa ja Äänekoskella (Hannu Kotivuori), minkä lisäksi Museovirasto on inventoinut eräitä tielin­jauksia. Museovirasto ja Saarijärven museo toteuttivat vuosina 1993 - 1995 tutkimusprojektin, jonka inventointien ja kaivausten kohteena oli Summasjärven seutu.

Projektin jälkeen muinaisjäännösten lukumäärä on edelleen karttunut pääasiassa Keski-Suomen museon arkeologi Timo Sepänmaan tarkastuksin siten, että Keski-Suomessa tunnettiin vuoden 2000 lopulla jo peräti 720 muinaisjäännöstä!

ks.  Keski-Suomen kiinteät muinaisjäännökset

sivun alkuun


Maakunnallinen siitepölynanalyysiprojekti 

Saarijärvellä siitepölyanalyysiä ottamassa. Saarijärven museo, kuvannut Veijo Nissonen 1994. Tohtori Janne Vilkuna ja professori Matti Saarnisto käsissään kaksi Saarijärven Pieni Summasen pohjasta  muoviputkiin otettua, toisiinsa lomittuvaa, yhteensä kolmimetristä näytettä. Näyte havainnollistaa pohjan kerrostumisen eli sedimentoitumisen vuosituhansien kuluessa: 75 cm näytteen yläreunasta (pohjan pinnasta) alaspäin oleva kerros on syntynyt noin 1500 vuotta sitten  ja miesten polven kohdalla oleva kerros on syntynyt noin 4300 vuotta sitten.
Kuhmoisten Linnavuoren arkeologisten kaivausten yhteydessä tehtiin kolme siitepölyanalyysiä vuonna 1985. Keski-Suomen museoyhdistys toteutti Suomen Akatemian, Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiön ym. avustusvaroin "Keski-Suomen lappalaiset ja eränkävijät - arkeologis-asutushistorialliseen projektiin" liittyvän Keski-Suomen maanviljelyä selvittävän siitepölyprojektin vuosina 1992-1997. Näytteiden otosta, analysoinnista ja ajoituksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus. Projekti on vielä kesken. Em. kohteet olivat:
Kuhmoinen: Linnajärvi ja Saaresjärvi (Päijälä) sekä Asilammi (kk), 1985
Laukaa: Vuojärvi (kk) ja Antinlampi (Pernasaari), 1992
Keuruu: Könttärinlahti/Tarhia (keskusta), 1993 
Jämsä/Jaatilanjärvi (keskusta), 1993
Hankasalmi: Säkinlampi ja Pirtti-Herttu (ent. Kuuhankavettä), 1994
Saarijärvi: Pieni Summanen, 1994
Pihtipudas: Karvalampi (Niemenkylä), 1996
Jyväskylä: Pohjanlampi, 1997Janne Vilkuna 14.1.2001[tulosta artikkeli]

sivun alkuun
takaisin