Kuppikivet ja uhrikivet  

Kuppikivet ja -kallio ovat suurehkoja kiviä tai loivia kalliopintoja, joihin on koverrettu tavallisesti pyöreitä kuppimaisia syvennyksiä. Kupit ovat tavallisesti halkaisijaltaan muutamasta senttimetristä noin 10 senttimetriin ja syvyydeltään muutama senttimetriä. Yleensä kupit ovat kiven tai kallion lakialueella, vaakapinnalla. Joskus kuppeja tosin esiintyy myös viistoilla pinnoilla.

Kuppikivet ovat yleensä keskellä vanhaa maatalousmaisemaa, peltojen tai niittyjen keskellä tai laidalla. Ne liittyvät rautakautiseen ja osin myöhempäänkin maatalouskulttuuriin. Usein aivan niiden tuntumassa on rautakautisia kalmistoja ja muita muinaisjäännöksiä. Kuppikiviä on tehty vielä rautakauden jälkeenkin ainakin Savossa. Kuppikiviä ei toistaiseksi tunneta Keski-Suomesta.
Oletetaan, että kuppikiviä on käytetty uhrikivinä, eli niissä oleviin kuppeihin on uhrattu mm. uutisviljaa tai ternimaitoa kiitokseksi sadosta tai lehmän poikimisesta. Toisaalta kuppeihin kertyneellä sadevedellä on oletettu olevan erilaisia parantavia vaikutuksia.

Kuppikivien lisäksi tunnetaan myös uhrikiviksi kutsuttuja kiviä, joissa ei kuitenkaan ole ihmisen tekemiä kuppeja tai muita merkkejä. Uhraamiseen ja muuhun taikuuteen liittyvä perimätieto kytkee nämä kuitenkin kuppikiviin. Niiden sijainti on myös yleensä samankaltainen kuin kuppikivillä, eli ne ovat maatalousmaisemassa sijaitsevia, yleensä kauaksi näkyviä suurehkoja maakiviä.